Ohlášky pro ministranty v měsící dubnu

 
7. dubna (pátek) - První pátek v měsíci - 18:00
9. dubna (neděle) - Květná neděle - 10:30
                             - Křížová cesta ke kříži u Hája - 14:00
13. dubna (čtvrtek) - Missa Chrismatis - Olomouc - 9:30 (odvoz zajištěn)
                               - Zelený čtvrtek - 18:00
14. dubna (pátek) - Křížová cesta - 17:15 vedou ministranti!
                             - Velký pátek - 18:00
                             - Noční křížová cesta na Hostišovou - 21:00
15. dubna (sobota) - Bílá sobota - 21:00
16. dubna (neděle) - Slavnost zmrtvýchvstání - 10:30
17. dubna (pondělí) - Pondělí velikonoční - 7:30 v Mysločovicích
                                                                  - 10:30 v Míškovicích
29. dubna (sobota) - Ministrantská schůzka - 10:00 v Sazovicích v kostele!!
 

Nácvik ministrantů na Velikonoce:

13. dubna Zelený čtvrtek - 17:00
14. dubna Velký pátek - 10:00
15. dubna Bílá sobota - 10:00
 

13. května (sobota) - Svěcení kostela v Sazovicích - 10:00

 

Základní informace

 

Vedoucím ministrantů je JIŘÍ HRADIL. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Na Velikonoce se pořádají zvláštní nácviky obřadů. S přípravou vyjimečných akcí vedoucímu pomáhá HONZA HAAS z Machové. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.