Ohlášky pro ministranty v měsící prosinci

1. prosince (pátek) - 18:00 - První pátek v měsíci

2. prosince (sobota) - 18:00 - Žehnání adventního věnce před kostelem

6. prosince (středa) - 18:00 - Návštěva svatého Mikuláše

8. prosince (pátek) - 18:00 - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

9. prosince (sobota) - 7:00 - Roráty

16. prosince (sobota) - 7:00 - Roráty

24. prosince (neděle) - 10:30 - 4. neděle adventní 

                                   - 21:30 - Štědrý večer

25. prosince (pondělí) - 7:30 a 10:30 - Slavnost Narození Páně

26. prosince (úterý) - 7:30 (My) a 10:30 (Mí) - Svátek sv. Štěpána

31. prosince (neděle) - Svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů

1. ledna (pondělí) - 7:30 a 10:30 - Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 

Základní informace

 

Vedoucím ministrantů je JIŘÍ HRADIL. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Na Velikonoce se pořádají zvláštní nácviky obřadů. S přípravou vyjimečných akcí vedoucímu pomáhá HONZA HAAS z Machové. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

 

Profily našich ministrantů budou postupně přibývat ;)