Ohlášky pro ministranty v měsící červnu

 

2. června (pátek) - První pátek v měsíci - 18:00

3. června (sobota) - Svatodušní vigílie - 20:30

4. června (neděle) - Slavnost Seslání Ducha Svatého - 10:30

11. června (neděle) - Slavnost Nejsvětější Trojice (patrocinium farního kostela)- 10:30

15. června (čtvrtek) - Slavnost Těla a Krve Páně ("Boží tělo") - 18:00

18. června (neděle) - Poutní mše sv. v Míškovicích - sv. Antonín z Padovy - 10:30

23. června (pátek) - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova - 18:00

24. června (sobota) - Slavnost narození sv. Jana Křtitele

                               - Staré hanácké právo v Mysločovicích - mše sv. v 9:00

28. června (středa) - Slavnost sv. Petra a Pavla - 18:00

30. června (pátek) - Rozloučení se školním rokem- mše sv. v 18:00,

       - Následuje táborák na farním dvoře

 

 

Základní informace

 

Vedoucím ministrantů je JIŘÍ HRADIL. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Na Velikonoce se pořádají zvláštní nácviky obřadů. S přípravou vyjimečných akcí vedoucímu pomáhá HONZA HAAS z Machové. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

 

Novinky

Slavnost Těla a Krve Páně

15.06.2017 09:21