Ohlášky pro ministranty v měsící záři a říjen

 

2. září - pátek - Mše sv. na Hostišové                      

                    - První pátek v měsící                       18:00

4. září - neděle - Žehnání úrody - dožínky                10:30

                       - Farní den                                    14:30

10. září - sobota - Farní pouť do Štípy

28. žáří - středa - Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav         10:30

 

1. října - sobota - Pouť děkanátu Zlín za obnovu rodin a duchovních povolání (Velehrad)

2. října - neděla - Poutní mše sv. v Machové - sv. Michael                10:30

7. října - pátek - První pátek v měsíci                                             18:00

23. října - neděle - Misijní neděle (misijní jarmark)                           10:30

 

Základní informace

 

Vedoucím ministrantů je JIŘÍ HRADIL. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Na Velikonoce se pořádají zvláštní nácviky obřadů. S přípravou vyjimečných akcí vedoucímu pomáhá HONZA HAAS z Machové. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.