Slavnost Těla a Krve Páně

15.06.2017 09:21

Přijdtě všichni včas, nejpozději v 17:30 v sakristii!!