Svátky v týdnu - 33.týden v mezidobí

Úterý: Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa: Památka sv.Cecílie, panny a mučdnice

Čtvrtek: Památka sv. Klimenta I., paleže a mučedníka

Sobota: Památka sv. Kateřiny Alexadríjské, panny a mučednice

Neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále