Farní kalendář

 

Leden

1. ledna 2018 – pondělí - Slavnost Matky Boží, Panny Marie

5. ledna 2018 – pátek - Slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, křídy, kadidla a zlata)

                                   Žehnání tříkrálových koledníků

7. ledna 2018 – neděle - Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

 

Únor

2. února 2018 – pátek - Svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání svící „hromniček“)

                                   První pátek v měsíci

3. února 2018 – sobota - Farní ples (Sazovice)

14. února 2018 - středa - Popeleční středa (začátek doby postní)

 

Březen

2. března 2018 – pátek - První pátek v měsíci

19. března 2018 – pondělí - Slavnost sv. Josefa (doporučený svátek)

25. březen 2018 – neděle - Květná neděle

                                        Křížová cesta ke kříži u Hája

29. březen 2018- čtvrtek - Zelený čtvrtek

30. březen 2018– pátek - Velký pátek

                                    Noční křížová cesta na Hostišovou

31. březen 2018 - sobota - Bílá sobota

 

Duben

1. dubna 2018 - neděle - Slavnost zmrtvýchvstání (sbírka na kněžský seminář, žehnání pokrmů)

2. dubna 2018 - pondělí - Pondělí velikonoční

6. dubna 2018 – pátek - První pátek v měsíci

9. března 2018 – sobota - Slavnost Zvěstování Páně

 

Květen

2. května 2018 – středa - Mše sv. na Hostišové

4. května 2018 – pátek - První pátek v měsíci

6. května 2018 – neděle - Poutní mše sv. Míškovice - sv. Florián

8. května 2018 – úterý - Pouť prvokomunikantů na Velehrad

10. května 2018 – čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně

13. května 2018 – neděle - První svaté přijímání

16. května 2018 – úterý - Svátek sv. Jana Nepomuckého (průvod ke kapli)

19. května 2018 – sobota - Svatodušní vigilie

20. května 2018 – neděle - Slavnost Seslání Ducha Svatého

27. května 2018 – neděle - Slavnost Nejsvětější Trojice (patrocinium farního kostela)

31. května 2018 – čtvrtek - Slavnost Těla a Krve Páně („Boží Tělo“)

 

Červen

1. června 2018 – pátek - První pátek v měsíci

8. června 2018 – pátek - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

10. června 2018 – neděle - Poutní mše sv. v Míškovicích - sv. Antonín z Padovy

22. června 2018 - pátek - Rozloučení se školním rokem - mše sv. v 18:00, potom táborák na farním dvoře

24. června 2018 – neděle - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

29. června 2018 - pátek - Slavnost sv. Petra a Pavla

 

Červenec

2. července 2018 – pondělí - Mše sv. na Hostišové

5. července 2018 – čtvrtek - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

6. července 2018 – pátek - Výročí posvěcení kostela (15. výročí)

                                        První pátek v měsíci

Srpen

3. srpna 2018 – pátek - První pátek v měsíci

11. – 18. srpna 2018 - Farní tábor

15. srpna 2018 – středa - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

26. srpna 2018 – neděle - Poutní mše sv. v Lechoticích - sv. Bartoloměj - mše svatá v 10:30

 

Září

2. září 2018 – neděle - Žehnání aktovek při mši svaté v 10:30

3. září 2018 – pondělí - Mše sv. na Hostišové

7. září 2018 – pátek - První pátek v měsíci

9. září 2018 – neděle - Žehnání úrody – dožínky

28. září 2018 – pátek - Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav

30. září 2018 – neděle - Poutní mše sv. v Machové - sv. Michael

 

Říjen

6. října 2018 – pátek - První pátek v měsíci

21. října 2018 – neděle - Misijní neděle (misijní jarmark)

 

Listopad

1. listopadu 2018 – čtvrtek - Slavnost Všech svatých

2. listopadu 2018 – pátek - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

                                       První pátek v měsíci

4. listopadu 2018 – neděle - Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

10. listopadu 2018 – sobota - Adorační den farnosti

24. listopadu 2018 - sobota - Farní silvestr - oslava konce liturgického roku

25. listopadu 2018 – neděle - Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosinec

1. prosince 2018 – sobota - Žehnání adventního věnce před kostelem

7. prosince 2018 – pátek - První pátek v měsíci

8. prosince 2018 – sobota - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

24. prosince 2018 – pondělí - Štědrý den

25. prosince 2018 – úterý - Slavnost Narození Páně

26. prosince 2018 – středa - Svátek sv. Štěpána

30. prosince 2018 – neděle - Svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů)

31. prosince 2018 – pondělí - Adorace a požehnání do Nového roku