Farní kalendář 2017

01.01.2015 21:00

Leden

1. ledna 2017 – neděle

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 

6. ledna 2017 – pátek

Slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, křídy, kadidla a zlata)

Žehnání tříkrálových koledníků

 

8. ledna 2017 – neděle

Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

 

Únor

2. února 2017 – čtvrtek

Svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání svící „hromniček“)

 

3. února 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

4. února 2017 – sobota

Farní ples (Sazovice)

 

Březen

1. března 2017 – středa

Popeleční středa (začátek doby postní)

 

3. března 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

20. března 2017 – pondělí

Slavnost sv. Josefa (doporučený svátek)

 

25. března 2017 – sobota

Slavnost Zvěstování Páně

 

Duben

7. dubna 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

9. dubna 2017 – neděle

Květná neděle

Křížová cesta ke kříži u Hája

 

13. dubna 2017 - čtvrtek

Zelený čtvrtek

 

14. dubna 2017 – pátek

Velký pátek

Noční křížová cesta na Hostišovou

 

15. dubna 2017 - sobota

Bílá sobota

 

16. dubna 2017 - neděle

Slavnost zmrtvýchvstání (sbírka na kněžský seminář, žehnání pokrmů)

 

17. dubna 2017 - pondělí

Pondělí velikonoční

 

Květen

2. května 2017 – úterý

Mše sv. na Hostišové

 

5. května 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

6. května 2017 - sobota

90 let hasičského sboru na Machové - mše svatá

 

7. května 2017 – neděle

Poutní mše sv. Míškovice - sv. Florián

 

8. května 2017 – pondělí

Pouť prvokomunikantů na Velehrad

 

13. května 2017 - sobota

Svěcení kostela sv. Václava v Sazovicích - mše svatá v 10:00

 

16. května 2017 – úterý

Svátek sv. Jana Nepomuckého (průvod ke kapli)

 

25. května 2017 – čtvrtek

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

28. května 2017 - neděle

První svaté přijímání

                  

Červen

2. června 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

3. června 2017 – sobota

Svatodušní vigílie

 

4. června 2017 – neděle

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

11. června 2017 – neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice (patrocinium farního kostela)

 

15. června 2017 – čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně („Boží Tělo“)

 

18. června 2017 – neděle

Poutní mše sv. v Míškovicích - sv. Antonín z Padovy

 

23. června 2017 – pátek

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

 

24. června 2017 – sobota

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Staré hanácké právo  v Mysločovicích - mše svatá v 9:00

 

29. června 2017 - čtvrtek

Slavnost sv. Petra a Pavla

 

30. června 2017 - pátek

Rozloučení se školním rokem - mše svatá v 18:00, potom táborák na farním dvoře

Červenec

1. července 2017 – sobota

Sjezd rodáků na Hostišové

 

2. července 2017 – neděle

Mše sv. na Hostišové

 

5. července 2017 – středa

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 

6. července 2017 – čtvrtek

Výročí posvěcení kostela (15. výročí)

 

7. července 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

Srpen

4. srpna 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

15. srpna 2017 – úterý

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

27. srpna 2017 – neděle

Poutní mše sv. v Lechoticích - sv. Bartoloměj - mše svatá v 10:30

 

Září

1. září 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

2. září 2017 – sobota

Mše sv. na Hostišové

 

3. září 2017 – neděle

Žehnání aktovek při mši svaté v 10:30

 

10. září 2017 – neděle

Žehnání úrody – dožínky

 

28. září 2017 – čtvrtek

Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav

 

Říjen

1. října 2017 – neděle

Poutní mše sv. v Machové - sv. Michael

 

6. října 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

22. října 2017 – neděle

Misijní neděle (misijní jarmark)

 

Listopad

1. listopadu 2017 – středa

Slavnost Všech svatých

 

2. listopadu 2017 – čtvrtek

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

3. listopadu 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

5. listopadu 2017 – neděle

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

 

10. listopadu 2017 – pátek

Adorační den farnosti

 

26. listopadu 2017 – neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosinec

1. prosince 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

2. prosince 2017 – sobota

Žehnání adventního věnce před kostelem

 

8. prosince 2017 – pátek

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

 

24. prosince 2017 – neděle

Štědrý den

 

25. prosince 2017 – pondělí

Slavnost Narození Páně

 

26. prosince 2017 – úterý

Svátek sv. Štěpána

 

31. prosince 2017 – neděle

Svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů)

Adorace a požehnání do Nového roku