Ministranti

V naší farnosti máme tři druhy ministrantů. První jsou ti nejstarší, druzí jsou ti starší a ti třetí jsou ti nejmenší.

Dále pak při mši svaté nosíme na krku křížky a někteří mají na šňůrce také uzlíky, které vyjadřují jak je ministrant pilný, protože čím je pilnější tím mu přibývají uzlíky. Maximální počet uzlíků jsou tři. Pokud má ministrant tři uzlíky stává se z něho "dokonalý ministrant".

Někteří ministranti však nemají ještě ani křížek, jsou to tak zvaní ministrnati kandidáti, kteří po prokázání všech důležitých znalostí a hlavně účasti na mších svatých jsou jmenování ministranti a obdrží křížek a pokud jsou pilní přibývají jim také uzlíky.

Ti nejstarší ministranti (maxistranti) také křížky nemají, protože už častokrát nemají tolik času jako ti mladší, aby chodili na bohoslužby přes týden a někteří už mají i svou rodinu.

Naši ministranti

V současnosti v našich kostelích působí ministranti:

Jan Haas, Jiří Hradil, Jan Antonín Jurášek, Zdeněk Kopčil, Jan Krásný, Kryštof Matula, Jiří Matulík ml, Matyáš Minařík, Josef Němec, Patrik Veneny, Pepík Svoboda, Tobiáš Batěk, Radim Potočný, Pavel Šesták, Vladimír Velísek, Jakub Zelina, Antonín Žůrek