Ohlášky pro ministranty v měsící dubnu a květnu

 

28. dubna (sobota) - Ministrantská schůzka - 10:00

 

2. května (středa) - Mše sv. na Hostišové

4. května (pátek) - První pátek v měsíci - 18:00

6. května (neděle) - Poutní mše sv. Míškovice - sv. Florián - 10:30

10. května (čtvrtek) - Slavnost Nanebevstoupení Páně - 18:00

13. května (neděle) - První svaté přijímání - 10:30

16. května (úterý) - Svátek sv. Jana Nepomuckého (průvod ke kapli) 

19. května (sobota) - Svatodušní vigilie

20. května (neděle) - Slavnost Seslání Ducha Svatého - 10:30

26. května (sobota) - Ministrantská schůzka - 10:00

27. května (neděle) - Slavnost Nejsvětější Trojice (patrocinium farního kostela) - 10:30

31. května (čtvrtek) - Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo")

 

 

Základní informace

 

Vedoucím ministrantů je JIŘÍ HRADIL. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Na Velikonoce se pořádají zvláštní nácviky obřadů. S přípravou vyjimečných akcí vedoucímu pomáhá HONZA HAAS z Machové. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

 

Profily našich ministrantů budou postupně přibývat ;)

 

Aktivity ministrantů

Ministrantský florbalový turnaj děkanátu Zlín

02.02.2018 00:00
Naši ministranté se v pátek 2. 2. 2018 zůčastníli ministrantského florbalového turnaje děkanátu Zlín, kde ve silné konkurenci vybojovali krásné 4. místo. Farnost Mysločovice reprezentovali: Jiří Matulík, Lukáš Menšík, Matyáš Minařík, Tonda Žůrek, Pavel Šesták. Doprovod tvořil Zdeněk Kopčil a Jiří...